AGENDA

2022

19.03

On Goldberg Variations/Variations – Mal Pelo

01.04

Universitat Jaume I, Castellò de la Plana (ES)

18,19.06

Centre Civic, El Pla de Penedès (CAT)

18-21.10

Quatuor – ZOO/Thomas Hauert

2 > AÑOS ANTERIORES